Fædrene

Lige fra de første tanker var initiativtagerne enige om vigtigheden på at skaffe opbakning og sikre samarbejdet med de aktuelle foreninger og organisationer i Seest.

Samtidig ønskede vi at stille vores areal til rådighed for ”fædrene”, hvis de ønsker at benytte det nye areal til nogle af deres aktiviteter.

Derafholdes i dag Børnedyrskuem, Sankt Hans og Bagagerumsmarked. Med vores øjne er det oplagt for kirken at holde en Open Air gudstjeneste på det smukke areal. Vil spejderne bruge området? Og vil Bakkeskolen og Børnehaverne udnytte mulighederne, når der er faciliteter til det? Mulighederne er mange.

Alle vi har spurgt om muligheden for et bredt samarbejde har straks bakket op. Derfor er det dejligt at kunne konstatere, at følgende organisationer og foreninger bakker 100 % op om forslaget:

Vi har ikke spurgt flere indtil nu, men andre foreninger og organisationer må meget gerne melde sig som opbakkere til projektet.