Loppetjans Lauget

Kendingsmelodi: Når jeg står ved en bar…

Et nyt Laug, der skal stå for foreningens årlige loppemarked. Alle er velkomne til at give en hånd med.

Vi arbejder hen mod at afvikle et stort loppemarked i foråret.
Indtil nu er der ikke organiseret indsamling af effekter til det, men alle er velkomne til at ringe til os om at vi må komme og hente effekter til det.

Arne Hansen og Bent Lyhne har lovet at lægge plads til alle de spændende ting, som I kan hitte på loftet, i udhuset, eller ting I ikke bruger mere. Alt er velkomment (selvfølgelig ikke ting, der fortjener at komme direkte på losseren).