Opbakkere

Opbakkere – lige nu er vi over 500

I SEEST SAMLING arbejder vi ikke med begrebet medlemmer. I stedet har vi valgt at døbe alle dem, der har vist positiv interesse for at støtte op om projektet, for “Opbakkere”. Det synes vi er det rigtige ord for det, vi forventer af medlemmerne. Vi vil nemlig gerne have personer til at støtte med enten deres positive vilje, være ambassadører eller direkte frivillige i et af vores aktive laug.

Der kan bydes ind med de evner, muligheder og kræfter, som hver enkelt Opbakker kan tilbyde. Foreningen som sådan kræver ikke noget som helst.

Foreningen arbejder ud fra devisen, at det skal være sjovt at medarbejde i SEEST SAMLING. Det skal være sådan, at begge parter får gevinst ud af indsatsen. Opbakkeren får glæden ved at hjælpe andre i lokalområdet og foreningen får løst nogle opgaver, som de ellers skulle betale dyrt for.

Til gengæld forpligter bestyrelsen sig til at dele opgaverne ud i så små bidder, at den frivillige indsats bliver overkommelig for alle.

Det første eksempel er Græsklipnings Lauget. Her ved vi, at græsset på arealet skal klippes 26 gange om året, for at det hele tiden fremstår velplejet. Hvis vi forudsætter, at en klipning med Rullemarie (vores græsklipper) tager ca. 1 time, ville vi kunne nøjes med at ”hyre” 13 frivillige til at køre maskinen på skift efter en aftalt plan. Altså et tidsforbrug på 2 timer om året, hvilket de fleste kan overkomme.

Bestyrelsen forpligter sig overfor laugene til at sørge for, at der også bliver lavet lidt sjov og intern dialog med dem hen over året.

Derfor – har du lidt tid i overskud – så meld dig under fanerne til det Laug, som du synes dine ressourcer kan bruges i. Du kan blive den næste ved at udfylde skemaet under fanen til venstre “meld dig som opbakker”.

Som nævnt ovenfor, så er dine opbakning mere end velkommen, da det betyder meget, når vi går ud og søger penge hos de firmaer, organisationer, fonde, der kan hjælpe os. Altså ingen krav om aktiv hjælp.

Men der er selvfølgelig også brug for hænder – både til at lede foreningen og til at give en hjælpende hånd med, når der skal ske noget. Alle gode kræfter skal i sving, så lad os vise resten af Kolding, at vi kan noget specielt heroppe i Seest.