Om os

SEEST SAMLING – hvad for en størrelse?

I kølvandet på eksplosionsulykken i Seest i 2004 opstod der et behov for større samhørighed blandt befolkningen i hele Seest. Det var noget der fik folk til at rykke sammen og være hinandens hjælpere. Det førte bl.a. til etableringen af Seest Samling, der siden sammen med områdets andre foreninger har forstået at samle områdets beboere på en anden måde end før ulykken.

10 år efter ville vi gerne i en ny forening være med til at sikre ny energi i processen for på det dejlige areal, som kommunen har stillet til vores rådighed, at samle de mange beboere – både gamle som nye, der er kommet til siden.

Derfor er vores forventninger, at den grønne oase midt i vores område kommer til at summe af aktiviteter, der kan samle mange fra området og hele Kolding – Ja, vi ser gerne folk fra nær og fjern benytte sig af de faciliteter, der kommer til over de kommende år.

Det er helt op til os ca. 6.000 borgere i Seest at udvikle området og SEEST SAMLING. Og heldigvis bakker Kolding Kommune op om ideerne.
Målet er, at vi her kan mødes til hyggeligt samvær, leg, motion, møder, kulturelle arrangementer – og meget andet.

Bak derfor op om SEEST SAMLING ved at melde dig som Opbakker (se fanen Opbakkere). Har du lyst og tid, må du meget gerne give en hånd med, men vi kræver intet af dig for at være Opbakker. Vi tror på, at det bliver sjovt at være med i et eller flere af vores aktivitetsskabende Laug.

Så kan vi findes på nettet!

Den nye hjemmeside er født
For en ny forening som os er det vigtigt at være i tæt dialog med vores Opbakkere, andre samarbejdspartnere og så de nysgerrige.
Den bedste måde at gøre det på, er ved at være aktive på Internettet gennem hjemmesiden og på Facebook.
Vi er aktive på både denne hjemmeside og Facebook, som vi løbende vil holde opdateret.

Den nye hjemmeside
Målet er, at lægge så mange informationer ud på siden som muligt. Derved ved alle, hvor de skal gå hen og hente information om SEEST SAMLING og foreningens aktiviteter.
Hvem skal så redigere siden? Vores ide er, at vi laver et specielt Laug til at sikre, at der begge steder kommer nyheder fra hele Seest området. Hvad rører der sig i de enkelte områder – hvad sker der i de lokale foreninger/organisationer? Det nye Laug, hvor deltagerne ikke er fundet endnu, kalder vi MEGAFONERNE, da de gerne må råbe højt og ofte. Vi vil nemlig meget gerne have et par levende steder, hvor Seest borgerne går hen for at finde lokale aktiviteter.
Har du lyst til at være MEGAFON for dit område eller din forening, så meld dig ind i Lauget gennem bestyrelsen.

Facebook 
Da Borgerforeningen afviklede deres bagagerumsmarked viste Facebook sig som et effektivt kommunikationsmiddel. Søren Larsen fra Bellahøjparken/Seest Netværket lagde en af de sidste dage før markedet en melding ud til sine Facebook-venner om, at de måtte se at komme ud af starthullerne. Resultatet var, at små 20 af dem meldte sig med en stand. Det sikrede at pladsen var helt fyldt op af udstillere – og det gjorde dagen endnu mere festlig for alle.
Derfor – hjælp med at skaffe os så mange likes som muligt. Få din familie, dine venner og bekendte til at like os. Kun derved sikrer vi os, at vi når ud til en bred skare af interesserede, der kan holde sig hurtigt opdateret på hvad der sker i SEEST SAMLING.
Vi vil bestræbe os på hurtig handling, så der straks lægges billeder ud, når der afvikle aktiviteter på arealet.

Har du gode ideer til, hvordan vi gør siderne endnu mere dynamiske og informative, så giv os en melding.

OGSÅ HER TAK FOR AT DU BAKKER OS OP !

Det kedelige

Foreningen SEEST SAMLING blev stiftet og første bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamling den 2. september 2014.

I menuen finder du vigtige – men måske lidt tørre – informationer om SEEST SAMLING.

Vedtægter er en nødvendighed, men også her, hvor vi kan formulere en vision om fremtiden for
SEEST SAMLING.
Prøv at kaste et blik på dem – måske er det slet ikke så kedeligt.

Tøv endelig ikke med at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål, gode ideer eller noget helt tredje at bidrage med!