Græsklipnings Lauget

Kendingsmelodi: Green, green Grass of Home 

Dette Laug blev oprettet for at sikre, at græsset altid fremstår velplejet på arealet, som vi har lovet at passe for Kolding Kommune.

Fra de professionelle fik vi at vide, at sådan noget græs skal slåes 26 gange på et år.

Vores ”chefklipper” fandt på første tur på Rulle Marie ud af, at en sådan tur tager godt en time. Derfor regnede vi lynhurtigt ud, at hvis vi kunne finde 13 gode folk til at køre maskinen, så skulle de bruge 2 – 3 timer om året for at opgaven var løst.

Ved at spørge rundt blandt de først tilmeldte Opbakkere fik vi hurtigt fyldt Lauget op med aktive hjælpere. Endda nåede vi helt op på 17 mand, der var villige til at tørne ud.

Græsset er blevet klippet siden Sankt Hans og første halve sæson er forløbet helt uden problemer af nogen art.

Til at starte med var arealet i den ene ende noget kuperet med store hjulspor, men det fik Park & Vejs gode folk hurtigt rettet op på. Tak for det!

Her ved afslutningen af årets græsklipning er der god grund til at sige en stor tak til Laugets medlemmer, der nu udgøres af følgende 18 medlemmer:

 • Frede Lumby(Chef klipper)
 • Claus Stokholm
 • Martin Holm Kodahl
 • Peter Laursen
 • Karsten E. Johansen
 • Karsten Harders
 • Tommy Duus
 • Ib Bie
 • Bjarne Poulsen
 • Arne Pedersen
 • Preben Søegaard
 • Brian Dehnhardt
 • Arne Fuglsang
 • Jens Ole Rasmussen
 • Jens K. Sørensen
 • Palle Schorling
 • Arne Hansen (reserve)
 • Carsten Bülov (reserve og maskinmester)

PS. – Laugssangen øverst – skal symbolisere at det helst skal være vores areal, der tænkes på, når Seest borgere enten er borte midlertidigt eller rejst hjemmefra.