Catering Lauget

– ”Ja, ja, ja nu kommer jeg” – fra sommer i Tyrol

Herved bekræftes det, at følgende agtværdige og arbejdsivrige opbakkere har lovet at være aktive medlemmer af Catering Lauget.

Dette for SEEST SAMLINGs så vigtige Laug skal stedse sørge for, at alle Opbakkere og gæster på vores dejlige areal under vores arrangementer til enhver tid får fourageret på en sådan måde, at de både opretholder en positiv livstilstand og at der over den ganske by går vedholdende rygter om, at på dette areal er der virkelig noget at hente.

Specielt hvad angår hjemmebagt brød, anden form for føde og læskende drikke af forskellig observans.

Det er udelukkende ved festlige lejligheder, at Laugets søstre – og enkelte brødre – kan risikere at blive indkaldt til tjeneste under vores flag.

Catering Lauget har vedblivende fokus på, at vores kassemester i SEEST SAMLING altid forbliver glad.

 

OPBAKKERE i LAUGET
Nr.
Annemarie Wichmann-Hansen 60 Overplanlægger
Ulla Søegaard 58
Anne Marie Johnsen 69
Mette Hansen 185
Inge Schorling 48
Preben Søegaard 57
Pia Fuglsang 64
Rita Poulsen 47
Hanne Sørensen 88
Karin Schmidt 73
Inge-Lise Jørgensen 162
Pia Oxholm 155
Klaus Oxholm 156
Karen Stamer 274
Christine Simonsen 279
Rie Rasmussen 54
Palle Schorling 1
I alt 17

Som belønning tilstræber bestyrelsen at gøre disse Opbakkeres gang på denne jord lettere.
SEEST SAMLING
Bestyrelsen