Udlån af arealer og faciliteter

Hvis du har et arrangement som du gerne vil afholde, privat som offentligt, så kan området anvendes til dette.

Området vil ikke være lukket for andre brugere, men i vil have bålhytten for jer selv og adgang til vores grill, toiletfaciliteter mv.

Prisen er et støttebidrag til fællesskabet på 100 kr. som går til at vedligholde området samt betale faste omkostninger. Beløbet kan betales via vores MobilePay nummer: 86000

Kontakt Torben, Bjergbyvej 12 på mobil 2972 9095 ( gerne pr. SMS ) eller ved at sende for nærmere information og reservation.

  • Husk toiletpapir til eget forbrug…og efterlad gerne en rulle til din næste.
  • Der må ikke køres med biler på arealet eller brandvejen ved andelsboligerne, med mindre andet er aftalt med os. Arealet er ofte meget fugtigt, så der sætter sig store spor i græsplænerne. Skal i bruge f.eks. en trailer, så skal den skubbes op til området.
  • Man skal rydder op efter sig, så de næste gæster kan glæde sig over det. Det betyder bl.a. at borde og legetøj stilles på plads.
  • Ved fester må skaldespandene som udgangspunkt ikke anvendes. I skal have poser med til affald, da vi ikke har en renovationsordning. Altså tager lånere affaldet med hjem igen.
  • Ønsker I at spille bold, skal det foregå på arealet længst væk fra andels-boligerne eller på pladsen mod Sindalvej.
  • Der må gerne opstilles pavilioner/telte, men de skal være fjernet klokken 22. Dvs. området er ikke egnet til f.eks. en 50 års fødselsdag.

Det samme gør sig gældende for faciliteterne på pladsen. Vi er en forening, der er drevet fuldstændig gennem frivillige indsatser.

Det gælder også det fysiske arbejde med at holde hele området rent og nydeligt, og derfor vil vi også gerne have lånere til at tænke på, at vi skal skaffe hver en krone til både vedligeholdelse, reparation og etablering af nye tiltag.

Vi ønsker jer et rart ophold på SEEST SAMLINGs arealer.