Udlån af arealer og faciliteter

Hvis du har et arrangement som du gerne vil afholde, privat som offentligt, så kan området anvendes til dette.

Området vil ikke være lukket for andre brugere, men i vil have bålhytten for jer selv og adgang til vores grill, toiletfaciliteter mv.

Prisen er et støttebidrag til fællesskabet på 100 kr. som går til at vedligholde området samt betale faste omkostninger.

Kontakt Torben, Bjergbyvej 12 på mobil 2972 9095 ( gerne pr. SMS ) eller ved at sende en Facebook besked til Seest Samling for nærmere information og reservation.

 • Alle der opholder sig på arealet sørger for at aflevere området i samme stand, som da ”festen” startede.
 • Der må ikke køres med biler på arealet eller brandvejen ved andelsboligerne, med mindre andet er aftalt med os. Arealet er ofte meget fugtigt, så der sætter sig store spor i græsplænerne. Skal i bruge f.eks. en trailer, så skal den skubbes op til området.
 • Man skal rydder op efter sig, så de næste gæster kan glæde sig over det.
 • Evt. mudder på bænke, borde og på legetøjet renses før det forlades.
 • Sikrer at børn på arealet ikke ødelægger bygninger, installationer, legetøj, beplantning og lignende.
 • Ved fester må skaldespandene som udgangspunkt ikke anvendes. I skal poser med til affald, da vi endnu ikke har en renovationsordning. Altså tager lånere affaldet med hjem igen!
 • Børnene til at stille køretøjer tilbage, hvor de er anvist plads – det samme gælder legetøjet. Lægges i opbevaringskasserne ved afslutning.
 • Hvis der grilles, sørger man for, at der ikke ligger gløder tilbage.
 • det er OK at flytte bordene, men de skal stilles tilbage, hvor de stod.
 • Ønsker I at spille lidt bold, skal det foregå på arealet længst væk fra andels-boligerne eller på pladsen mod Sindalvej.
 • Arealet lukkes for besøgende kl. 22.00.
 • Påtale om at ændre adfærd skal imødekommes, hvis den kommer fra en af vores tilsynsførende på pladsen. Spørg om navnet på vedkommende
 • Der må gerne opstilles pavilioner/telte, men de skal være fjernet klokken 22. Dvs. området er ikke egnet til f.eks. en 50 års fødselsdag.

Det samme gør sig gældende for faciliteterne på pladsen. Vi er en forening, der er drevet fuldstændig gennem frivillige indsatser.

Det gælder det fysiske arbejde med at holde hele området rent og nydeligt, og derfor vil vi også gerne have lånere til at tænke på, at vi skal skaffe hver en krone til både vedligeholdelse, reparation og etablering af nye tiltag.

Vi ønsker jer et rart ophold på SEEST SAMLINGs arealer.